ფიზიკური აღზრდის, ეთიკა, ესთეტიკის კათედრა

რუსუდან მჟავანაძე - ხელმძღვანელი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა და მეთოდიკა (მაგისტრი).

სტაჟი - 1977 წლიდან.

სტატუსი - უფროსი მასწავლებელი.

ძიება