ფიზიკური აღზრდის, ეთიკა, ესთეტიკის კათედრა

ნათია უკლება - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი

განათლება 

მემედ აბაშიძის სახელობის სახელწიფო ინსტიტუტი - ხელოვნებათმცოდნეობა

სტაჟი - 2007 წლიდან

ძიება