ფიზიკური აღზრდის, ეთიკა, ესთეტიკის კათედრა

დალი ქარცივაძე - მუსიკის მასწავლებელი

განათლება

ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო სამუსიკო სასწავლებელი.

სტატუსი–უფროსი მასწავლებელი

სტაჟი–2010 წლიდან

ძიება