სიახლეები

მასტერკლასის საზოგადოებრივი მეცნიერების კათედრა წარადგენს ეპოქალურ და აქტუალურ ქართულ მხატვრულ ფილმებს

მასტერკლასის საზოგადოებრივი მეცნიერების კათედრა წარადგენს ეპოქალურ და აქტუალურ ქართულ მხატვრულ ფილმებს.

ფილმების ჩვენება-დისკუსიის კვირეული საბაზო-საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისთვის ნოემბრის თვეში გაიმართება

მონანიება" - ნატო ტრაპაიძე (მოკლე ექსკურსი ფილმის გარშემო, ფილმის დასრულების შემდეგ დისკუსია) XI კლ

ექვთიმმე ღვთისკაცი - ეკა ტვილდიანი (მოკლე ექსკურსი ფილმის გარშემო, ფილმის დასრულების შემდეგ დისკუსია) IXკლ

,,მანდარინები" - ქეთი სიქტურაშვილი (მოკლე ექსკურსი ფილმის გარშემო, ფილმის დასრულების შემდეგ დისკუსია) 9/ 14:00 VII კლ

,,სვანი"-ტრადიციები- ნინო ტავალაშვილი (მოკლე ექსკურსი ფილმის გარშემო, ფილმის დასრულების შემდეგ დისკუსია) 4 ნოემბერი-14:00 Xკლ

,,ცისფერი მთები"- ნათია სარჯველაძე (მოკლე ექსკურსი ფილმის გარშემო, ფილმის დასრულების შემდეგ დისკუსია) VIIIკლ

ძიება