საბუნებისმეტყველო კათედრა

თეიმურაზ სირაძე - ფიზიკის მასწავლებელი

განათლება 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი–ფიზიკა გამოთვლითი ტექნიკა და ინფორმატიკა

მაგისტრატურა – რადიოფიზიკა

სტატუსი – უფროსი მასწავლებელი

სამუშაო სტაჟი– 2006 წლიდან

ძიება