საბუნებისმეტყველო კათედრა

ნინო რუსეიშვილი - ფიზიკის მასწავლებელი

განათლება

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ფიზიკა-მათემატიკა (მაგისტრი).

სტაჟი - 1971 წლიდან

სტატუსი - უფროსი მასწავლებელი.

ძიება