საბუნებისმეტყველო კათედრა

ანა თავართქილაძე - ქიმიის მასწავლებელი

განათლება

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერისტეტი–საქართველო–ქიმია;

 მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ქიმიაში.

სამუშაო გამოცდილება: 2020 წლიდან. 

სტატუსი - უფროსი მასწავლებელი

ძიება