საბუნებისმეტყველო კათედრა

მანონი შანიძე - ქიმიის მასწავლებელი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი–ქიმია–ბიოლოგია (მაგისტრი).

სტაჟი–2003 წლიდან

სტატუსი–უფროსი

ძიება