საბუნებისმეტყველო კათედრა

ზაირა ჯაფარიძე - საბუნებისმეტყველო კათედრის ხელმძღვანელი

თბილისის ივანე ჯავახივილის სახელწიფო უნივერსიტეტი–ბიოლოგია (დოქტორი).

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი–გეოგრაფია–ბიოლოგია (მაგისტრი).

სტაჟი–1993 წლიდან.

სტატუსი–წამყვანი.

 

ძიება